روحانی به نقل از کمیسیون ناظر بر برجام: رفتار امریکا منطبق با برجام نیست

رئیس‌جمهور ایران می‌گوید شرکت‌کنندگان در نشست کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای برجام رفتار آمریکا را منطبق با برجام ندانستند.