لینکدین نسخه وب خود را بازطراحی می کند

لینکدین را می‌توان برترین جامعه مجازی برای کسب و کار خواند که البته مسئولین آن برای تجربه بهتر کاربران، قول بازطراحی نسخه وب لینکدین را داده‌اند.