بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت

با افزایش احتمال توافق ایران و عربستان به منظور تثبیت سطح تولید نفت، بهای طلای سیاه در سطح بازار جهان افزایش یافت.