در مصاحبه با خبرنگاران/ کونته: شاید فابرگاس مقابل آرسنال بازی کند