پایان پرونده تجاوز؛/ ۵ سال زندانی برای والیبالیست های کوبایی

پرونده تجاوز بازیکنان تیم ملی والیبال کوبا در جریان لیگ جهانی که شکایت فنلاند میزبان را به همراه داشت، کاپیتان و ۴ بازیکن دیگر را به زندان فرستاد.