کرۀ جنوبی: به دنبال ترور رهبر کرۀ شمالی هستیم

وزیر دفاع کره جنوبی از آمادگی کشورش برای ترور رهبر کره شمالی خبر داد….