بیش از ۱۳۰ کشته در حادثه واژگونی قایق در سواحل مصر

آمار تلفات قایق حامل پناهجویان در سواحل مصر به بیش از ۱۳۰ نفر رسید.