موگرینی: ایران به طور کامل به توافقنامه هسته ای پایبند بوده است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر اجرای کامل تعهدات ایران در برجام تاکید کرد.۱۷:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر