انگلیس در نشست آتی سران اتحادیه اروپا حضور نخواهد داشت

یک مسئول اروپایی اظهار کرد نشست آتی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدون حضور انگلیس برگزار خواهد شد.