حسرت دو امتیاز از کف رفته دیگر/ تساوی بدون گل میثاقیان و بختیاری زاده

دو تیم بادران و نفت مسجد سلیمان در بازی که بادران فرصت‌های زیادی را از دست داد به تساوی بدون گل دست یافتند.