مسعود مینایی با پیروزی در جمع چهار نفر برتر قرار گرفت

در ادامه رقابتهای موی تای پنجمین دور بازی های آسیایی ساحلی،مسعود مینایی در وزن منهای ۷۱ با غلبه بر نماینده کره جنوبی به دور بعد راه یافت.