با این شرایط کسی فیرپلی نمی‌کند؛/ ابراهیمی: تا جا افتادیم لیگ تعطیل شد