بارانی: عبدی را فردا به تمرین می برم

صادق بارانی می گوید دردیدار با استقلال خوزستان بازیکنان حریف بازی جوانمردانه را رعایت نکرده اند