رکورد پرسپولیس در اصفهان/ اولین برد سه گله قرمزها مقابل سپاهان