اکسین همچنان در تعقیب صدرجدول/ دیدار خانوادگی را فیروز کریمی برد

اکسین البرز با کسب پیروزی خارج از خانه همچنان یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر است.