طرح خطرناک داعش برای منفجر کردن کارخانۀ شیمیایی موصل

روزنامۀ تلگراف انگلیس از هشدار کارشناسان نظامی دربارۀ احتمال استفاده از مواد شیمیایی توسط داعش در مواجهه با عملیات آزادسازی موصل خبر داد….