جهانبخش چالش ذهنی جدید کی روش

لیست جدید تیم ملی با دعوت از تنها دو بازیکن جدید برای دیدار با کره جنوبی و ازبکستان نهایی شد.