تأکید مصر بر اختلاف نظر جدی با عربستان دربارۀ اسد

وزیر خارجۀ مصر از اختلاف نظر اساسی کشور با عربستان دربارۀ سرنوشت بشار اسد خبر داد….