سفیر ایران مهمان تمرین تیم ملی (عکس)

سفیر ایران در کشور ارمنستان، در تمرین امروز ملی پوشان حضور یافت و با کارلوس کی روش به گفتگو پرداخت.