پیش روی وینکو و گل گهر ادامه دارد/ همه چیز تحت تاثیر تکرار ۶ تایی ها!