ویدیو: شوخی مشکوک با شلوار اوباما او را شوکه کرد!

مراسمی که باراک اوباما رییس جمهور آمریکا در آن به ۲۴ شخصیت برجستۀ این کشور در زمینه هنر و پژوهش های انسانی نشان هایی داد، با حاشیۀ جالبی همراه بود….