تصاویر: ارتش سوریه به افراد مسلح حلب چه گفت؟

فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه با فرو ریختن اطلاعیه هایی بر شهر حلب پیام هایی برای عناصر مسلح فرستاد….