نیروهای سوری بزرگترین عملیات را در شرق حلب آغاز کردند

نیروهای ارتش سوریه و متحدانشان در محور راموسه در حومه جنوبی حلب پیشروی و امنیت جاده این منطقه به سمت عامریه را تامین کرده اند.