ایران به جهان نشان داد که مایل است از مسیر سلاح‌های اتمی فاصله بگیرد