برای هدف قرار دادن «النصره» با مسکو به توافق رسیده‌ایم