رکورد سرعت در خطرناک ترین جاده جهان شکسته شد (+عکس)