۳ افسر پلیس تایلند براثر انفجار بمب کشته شدند

این بمب گذاری در منطقه مرزی با مالزی و در استان ‘یالا’ با اکثریت مسلمان روی داد، استانی که از سال ۲۰۰۴ میلادی شاهد مقابله گروه های مسلح استقلال طلب مسلمان با نظامیان دولتی است.