جنایت جدید داعش علیه محیط زیست!

روزنامه تلگراف انگلیس از احتمال استفاده از مواد شیمیایی، از سوی داعش در مواجهه با عملیات آزادسازی موصل خبر داد.