اسطوره هلندی، مدیر بخش توسعه‌ فیفا(عکس)

مارکو فان باستن، مهاجم اسطوره ای فوتبال هلند، به عنوان مدیر بخش توسعه فنی فیفا انتخاب شد.