یادداشت:/ آیا بارسلونا بدون مسی تیم متفاوتی است؟

بارسلونا مسی را به دلیل مصدومیت، سه هفته در اختیار نخواهد داشت و زیدان معتقد است که بارسا بدون او تیم متفاوتی خواهد بود اما واقعا اینگونه است؟