تمجید کونته از آرسن ونگر در آستانه دربی لندن

آنتونیو کونته، سرمربی جوان و ایتالیایی چلسی به تمجید از عملکرد آرین ونگر طی سالهای متمادی حضور روی نیمکت آرسنال پرداخت.