وزیر خارجه فرانسه: اجازه بحرانی‌تر شدن اوضاع در سوریه را نمی‌دهیم