اتهام شرم‌آور رئیس‌جمهور فراری یمن به ایران

رئیس‌جمهور خودخوانده و مستعفی یمن در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را به تلاش برای نابودی یمن متهم کرد.