می خواهم مدتی استراحت کنم؛/ کرانچار: زمان جدایی من فرا رسیده بود

سرمربی سابق پرسپولیس پس از جدایی از دیناموزاگرب قصد دارد تا مدتی را به دور از فوتبال سپری کند و به استراحت بپردازد.