می خواهم مدتی استراحت کنم؛/ کرانچار: زمان جدایی من فرا رسیده بود