روسیه: امریکا مانع اصلی توافقات جدید دربارهٔ سوریه است

معاون وزیر خارجهٔ روسیه می‌گوید امریکا مانع اصلی توافقات و تصمیمات جدید دربارهٔ سوریه است.