از شهاب‌باران تا هلال ماه محرم/ نظاره‌گر رویدادهای نجومی پاییز باشید

تغییر فصل در پاییز یکی از مهمترین رخدادهای نجومی سال محسوب می‌شود به طوری که در ماه آغازین این فصل چند مقارنه و بارش شهابی زیبا در آسمان قابل رویت است.