نمی خواهم برای مسی با بارسلونا درگیر شوم

ادگاردو بائوزا، سرمربی تیم ملی آرژانتین تاکید کرد که بارسلونا و تیم ملی باید هر دو در کنار هم تلاش کنند تا مسی همیشه در اوج باشد.