مایلی کهن و خرنده های فوتبالی/ مصاحبه عجیب سرمربی سابق تیم ملی

محمد مایلی کهن حتی در لیگ یک هم یک چهره جذاب و غیرقابل چشم پوشی است.