استارت لیگ برتر بانوان با یک بازی

لیگ برتر بانوان با شکست سنگین ذوب آهن اصفهان رسما استارت خورد.