اشک های فالکائو بعد از حذف برابر ایران (عکس)

ستاره تیم فوتسال برزیل با وجود عملکرد درخشان برابر تیم ملی ایران نتوانست مانع از حذف برزیلی ها شود.