سازمان ملل: قتل سیاه‎پوستان در امریکا یادآور «لینچ‌کردن» است

یکی از کارگروه‌های سازمان ملل اعلام کرد قتل سیاه‌پوستان به دست پلیس امریکا یادآورعمل فراقانونی «لینچ‌کردن» در تاریخ ایالات متحده است.