ناسزا گویان با شارژ دوهزار تومانی ساکت می شوند/ تبریزی: بی قصد و غرض بازوبند قرمز بستم

مهاجم ذوب آهن می گوید که این تیم در طول فصل جاری از داوری لطمات زیادی خورده است.