بعد از پنالتی نتوانستیم تمرکز کنیم؛/ خانزاده: تراکتور پر‌مهره‌ترین تیم لیگ است