بیانیه ۲۰۰ اندیشمند اهل سنت: وهابیت، فرقه ای خطرناک برای جهان اسلام

نشریه ایندیپندنت نوشت: دست کم دویست نفر از اندیشمندان و مفتی های اهل سنت از جمله الطیب رئیس پیشین دانشگاه الازهر مصر نخستین بار با انتشار بیانیه ای وهابیت را مروج خشونت و فرقه ای خطرناک برای جهان اسلام توصیف کردند.۲۰:۲۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر