خروج معارضان سوریه از شهر «حمص» فردا به پایان می‌رسد