پروازی که امروز انجام شد ولی هفته پیش رسید! (تصاویر)

در دنیای ارتباطات لحظه ای که چند دقیقه تأخیر در اطلاع رسانی، غیر قابل پذیرش و موجب زیان است، سایت اطلاعات پرواز فرودگاه امام خمینی (ره) از ۶ روز قبل به روز نشده است!…