پروازی که امروز انجام شد ولی هفته پیش رسید! (تصاویر)