شمخانی، وظیفه امروز ما تقویت روحیه مدیریت جهادی و رفتار انقلابی است

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اکنون وظیفه ما حفظ روحیه ومدیریت جهادی و تقویت ویژگی های رفتار انقلابی همچون توکل فقط به خدا و اخلاص در عمل، ولایتمداری، دشمن شناسی واستکبارستیزی، سنگ تمام گذاشتن درکارها ، بن بست شکنی ، تواضع۲۰:۴۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر