شمخانی، وظیفه امروز ما تقویت روحیه مدیریت جهادی و رفتار انقلابی است